• Spor ili razgovor?
  • ...Razgovor

Spor ili razgovor?

Spor ili razgovor?

Ukoliko je sudski spor neizbežan, medijacija je možda odgovarajuće rešenje.

Medijacija ili posredovanje je jedna od mogućnosti rešavanja spora koji je jako dobra alternativa sudskom sporu. O postupku medijacije se još uvek slabo zna u javnosti pa ćemo vam ga u ovom članku približiti kako bi vama ili nekom vama bliskom pomogao u eventualnom rešavanju poblema.

Postupak medijacije nudi više fleksibilnosti, ekonomičnosti, efikasnosti gde ima prednost nad sudskim sporom. Fleksibilnost u smislu mogućnosti strana da se dobrovoljno sa mediajtorom dogovaraju o terminima sastanaka. Ekonomičnost u smislu da je postupak medijacije jeftiniji od vođenja sudskih sporova i plaćanja sudskih taksi a neka istraživanja kažu da je i do 3. puta jeftinija od sudskog spora. Efikasnost u smislu da se za veoma kratko vreme spor rešava na obostrano zadovoljstvo strana. Pored ovih najbitnijih načela treba istaći i dobrovoljnost strana u učestvovanju u postupku koju često nemamo kod sudskih ili drugih vrsta sporova. Poverljivost je takođe jedna od glavnih odlika postupka, što znači da pema etičkom kodeksu medijatora svi podaci u postupku medijacije su tajni i ne mogu služiti kao dokaz u eventualnim budućim postupcima.

Medijator ili posrednik je fizičko lice koje je završilo obuku za medijatora a koje je upisano u registar posrednika pri Ministarstvu pravde Republike srbije.

Kada je moguće pokrenuti postupak posredovanja?

Postupak posredovanja je moguće pokrenuti pre u toku ili nakon sudskog postupka a podnošenjem i prihvatanjem predloga za medijaciju vašem izabranom medijatoru.Na pitanje o pogodnosti spora za medijaciju zakonodavac je pri stavu da su medijabilni sporovi vezani za imovinske odnose, trgovinske, porodične odnosi, potrošačke sporove, radne sporove u kojima učestvuju kako fizička tako i pravna lica.

Postupak posredovanja se može kao i svaki postupak završiti potpisivanjem sporazuma ili prekidom postupka.

Dogovorene strane stavljaju potpis zajedno sa svojim medijatorom na sporazum i time on dobija snagu izvršne isprave koja se može overiti kod notara.Sudije i sudovi u Srbiji se već bave medijacijom ali da bi posredovanje u pravom smislu te reči zaživelo i da bi se u globalu raširila svest o medijaciji kao mogućnosti mirnog rešavanja spora treba posvetiti pažnju medijatorima koji nisu sudije, već pojedinci koji su završenom obukom i upisom u registar posrednika dobili mogućnost da se medijacijom bave.

Oživljavanje medijacije dovešće u budućnosti do rasterećenja sudova od nagomilanih predmeta i sudu će ostaviti prostora da se bavi predmetima u kojima mediajcija nije moguća.

byLjubica Videnović - Medijator

Završila gimnaziju u Knjaževcu i pravni fakultet u Nišu. Licencirani medijator

Оставите одговор