• Spor ili razgovor?
  • ...Razgovor

Telefonska konsultacija

Zakažite besplatnu telefonsku kosultaciju sa medijatorom.Niste u nikakvoj obavezi da budete predmet medijacije ukoliko telefonom dobijete pravne savete.Konsultacija telefonom je vid besplatne pravne pomoći.