• Spor ili razgovor?
  • ...Razgovor

Medijacija

VAŽNO OBAVEŠTENJE

Od dana 01.01.2019 su ukinute sudske takse ukoliko se spor koji imate reši medijacijom.Više o tome pročitajte na Paragraf lex

Šta je medijacija?

medijacija, nis, medijator, spor, sud, pravnik, parnica, pravni savetMedijacija je mogućnost rešavanja spornog odnosa u kojem strane dobrovoljno nastoje da sporni odnos reše putem pregovaranja uz pomoć posrednika (medijatora) koji je neutralno i nepristrasno lice i pomaže u pregovorima. Cilj mediajcije je pronalaženje prihvatljivog rešenja za obe strane. Postupak medijacije je ekonomičan, brz, dobrovoljan i poverljiv.

Ko može biti medijator?

Medijator je fizičko lice koje je nezavisno, neutralno i nepristrasno i koje posreduje između strana u spornom odnosu.
Za obavljanje poslova medijatora lice mora da ispunjava sledeće uslove:
1. Da je poslovno sposobno;
2. Da je državljanin Republike Srbije;
3. Da je završilo osnovnu obuku za posrednika;
4. Da ima visoku stručnu spremu;
5. Da nije osuđivano na bezuslovnu kaznu zatvora za krivično delo koje ga čini nedostojnim za obavljanje poslova posrednika;
6. Ima dozvolu za posredovanje;
7. Upisano u Registar posrednika.

Koja je uloga medijatora?

Da rukovodi postupkom medijacije poštujući pravila i principe medijacije. Medijator ne sudi i ne nalazi rešenje, već strane navodi da pregovorima same dodju do rešenja.

Šta sve može medijator:

  • U uvodnom delu upoznaje se sa stranama i upoznaje strane sa samim postupkom.
  • Pokreće komunikaciju izmedju strana u postupku medijacije.
  • Medijator može da održi i odvojene sesije sa stranama, ako oceni da je to celishodnije za postupak.
  • Ukoliko strane u postupku postignu sporazum oko bitnih uslova, potpisuju sporazum zajedno sa medijatorom

Kako se pokreće postupak medijacije?

Popunjavanjem predloga za medijaciju koji se dobija od izabranog medijatora.

Zahtev možete popuniti i online na ovom linku

Koliko traje medijacija?

Postupak je fleksibilan, prilagođava se stranama a uz dogovor sa medijatorom. Traje do 60 dana, a postupa se po načelu hitnosti. U praksi je moguće završiti postupak za samo jedan dan ako su uslovi za to ispunjeni.

Kada se primenjuje ?

Može biti primenjena u bilo kojoj fazi spora. Strane mogu da pristanu na medijaciju, kako pre pokretanja sudskog postupka, u toku sudskog postupka, tako i nakon pokretanja postupka pred sudom, ali samo kada obe strane pristanu da spor pokušaju da reše mirnim putem. Postupak medijacije obe strane mogu prekinuti u bilo kom trenutku. Medijacija se može sprovesti u imovinskim, privrednim, trgovinskim, potrošačkim, porodičnim, potrošačkim, radnim, sporovima vršnjačkog nasilja.

Koliko  košta?

Medijacija se naplaćuje prema vrednosti spornog odnosa a prema tarifarniku o medijaciji.

Kako se završava proces medijacije?

Potpisivanjem sporazuma strana i medijatora. Potpisivanjem isprava postaje izvršna.

Koje su sve prednosti medijacije:

  • Manji trošak nego kod vodjenja sudskog spora. Advokat vam nije neophodan ali može ucestvovati u postupku. Advokat učestvuje kada su strane u sporu pravna lica.
  • Proces medijacije se moze započeti i  završiti  u 1 danu ukoliko za to ima uslova.
  • Svi podaci koji se dobiju i iznesu pre u toku i nakon potupka su tajni .
  • Strane u postupku su ravnopravne. U postupku se ne dokazuje krivica već se rukovodi zajedničkim interesima strana i pronalazi zajedničko rešenje.
  • Strane imaju kontrolu nad postupkom od početka do kraja, što znači da ga mogu prekinuti svakom trenutku.

Troškovi sudskog spora

Slučajeva čeka pred osnovnim sudom
Dinara košta samo pisanje tužbe
Dinara košta u proseku jedno ročište
Dinara je trošak prosečnog spora
                    Broj pregleda: 7346
Broj jedinstvenih poseta: 5139