• Spor ili razgovor?
  • ...Razgovor

Potrošački spor

Potrošački spor

Putem medijacije do uspešne reklamacije Pojam medijacija-posredovanje je zapravo pojam koji još uvek nije na našem prostoru dovoljno razjašnjen ni približen ljudima. U poslednjih par godina što svakako čini veliki pomak, mediji kao i pojedinci počinju agresivnije promovisanje medijacije na koju se i dalje gleda sa dozom nepoverenja. Čovek, u bilo kom socijalnom  okruženju da
Read More